برگزاری وبینار تجارت بریتانیا با ایران

سه شنبه, 21 بهمن,1399 01:29 ب.ظ

با توجه به فضای مساعد در انتظار در زمینه روابط بازرگانی دو کشور ایران و انگلیس در تاریخ 23 فوریه برابر با 5 اسفند، وبیناری با عنوان تجارت بریتانیا با ایران از سوی اتاق بازرگانی انگلیس و ایران در لندن و با حمایت بخش بازرگانی سفارت انگلیس در تهران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و این اتاق برگزار خواهد شد.

برنامه و لینک شرکت در وبینار متعاقبا" به اطلاع اعضاء محترم اتاق خواهد رسید.