برگزاری جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس

شنبه, 19 تیر,1400 11:16 ق.ظ