اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید اکبری، شماره 51، برج سرو ساعی، طبقه 11، واحد 1103، کدپستی: 1433894651

تلفن: 88701295 - 88701280 (21) 98 +

فکس: 88711793 - 88710473 (21) 98+

ایمیل: info@ibccim.ir